Leasingkonceptet

Om leasingkonceptet

MR Leasing skal købe eller på forhånd være ejer af den bil der ønskes leaset.
Der udarbejdes leasingkontrakt, som underskrives af MR Leasing (leasinggiver) og leasingtager (den der leaser bilen).
Kontrakten sendes herefter til Skat til godkendelse.


Normalt betaler leasingtager ca. 30 % af bilens værdi (uden afgift) i førstegangsydelse ved kontraktindgåelse.

Den månedlige leasingydelse, der betales løbende i hele leasingperioden, fastsættes ud fra den af Skat vurderede registreringsafgift, bilens forventede værditab i leasingperioden, forrentning af den udestående kapital samt MR Leasings udgifter til administration mv.

Vores leasing løsninger er i overensstemmelse med lovgivningen om forholdsmæssig registreringsafgift og alle kontrakter godkendes individuelt af Skat.


Vi koncentrerer os om den enkelte kunde og er imødekommende overfor dine ønsker om involvering i processen fra udvælgelse til anskaffelse.


Vi holder dermed vore omkostninger nede til gavn for dig og dine samlede udgifter til leasingløsningen.


Ved kontraktudløb hjælper vi dig gerne med ny kontrakt på den samme bil eller anden bil og ved evt. salg af den leasede bil, hvis MR Leasing ikke ønsker at beholde den.

Hvorfor benytte MR Leasing

Vores leasing løsninger er i overensstemmelse med lovgivningen om forholdsmæssig registreringsafgift og alle kontrakter godkendes individuelt af Skat.

 

Vi koncentrerer os om den enkelte kunde og er meget imødekommende overfor dine ønsker om involvering i processen fra udvælgelse til anskaffelse.


Vi holder dermed vore omkostninger nede til gavn for dig og dine samlede udgifter til leasingløsningen.


Ved kontraktudløb hjælper vi dig med ny kontrakt på den samme bil eller anden bil og ved evt. salg af den leasede bil, hvis MR Leasing ikke ønsker at beholde den.

Efter endt leasingperiode

Efter endt leasingperiode skal leasingtager anvise en køber til bilen til den anførte scrapværdi, der fremgår af kontrakten.


Scrapværdien er beregnet ud fra bilens værdi ved kontraktindgåelse minus værditabet i leasingperioden.


Alternativt kan leasingtager fortsætte leasing af bilen på ny kontrakt eller MR Leasing kan vælge at beholde bilen og lease den ud til en anden kunde.